Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Select.

Mercedes-Benz Select.

Gwarancja na układ napędowy i przeglądy.

W przypadku produktu serwisowego „Mercedes-Benz Select” zalety gwarancji na układ napędowy uzupełnione są o ofertę przeglądów technicznych. Korzyści dla Państwa: Zakres świadczeń jest rozszerzony, co oznacza, że korzystają Państwo z bogatszej oferty serwisowej i cieszą się większym bezpieczeństwem, a wszystko to przy przejrzystych z góry znanych kosztach.

Elementy umowyZabezpieczenie obejmuje
• realizacja świadczeń przez nasz serwis
• ServiceCard
• kontrola księgowa
• silnik
• skrzynię biegów
• przystawki odbioru mocy
• napędzane osie*
• ciąg wałów
• fabrycznie zamontowany retarder
• układ oczyszczania spalin (technologia BlueTEC dla silników wysokoprężnych)
• chłodnicę
• sprzęgło (tarcza zabierakowa, tarcza dociskowa, zespół wyciskowy)
• wszystkie zakresy czynności serwisowych* w podwoziu Mercedes-Benz wg systemu serwisowego bądź arkusza przeglądowego, łącznie z częściami zamiennymi, olejami i smarami
• pomoc na miejscu awarii
• pokrycie kosztów holowania w przypadku awarii technicznej

Korzyści dla Państwa

  • podstawowe zabezpieczenie układu napędowego
  • przejrzyste, stałe koszty
  • bezpieczne planowanie kosztów
  • regularne przeglądy techniczne pojazdu w sprawdzonej jakości Mercedes-Benz
  • okresy umowne do 60 miesięcy i przebiegi do 750 000 km
  • możliwość połączenia z CharterWay ServiceLeasing
  • możliwość połączenia z Mercedes-Benz Uptime****

* Z wyjątkiem części zużywających się.
** Nie dotyczy zabudów i osprzętu.
*** Możliwe kalkulacje specjalne na dłuższe okresy i przebiegi.
**** Opcja za dopłatą.

WIĘCEJ INFORMACJI